Füssi Nagy Géza

(1946-2008)

  • Füssi Nagy Géza nyelvész és műfordító az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének (2005-től: Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének) tudományos főmunkatársa, afrikanista volt.
  • Füssi Nagy Géza életrajza
  • Füssi Nagy Géza halálára

    Az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke, a kollégák, a szűkebb és a tágabb szakma megdöbbenéssel értesült dr. Füssi Nagy Géza, Füssi Nagy tanár úr, Géza hirtelen haláláról. Még nem töltötte, nem tölthette be 62. életévét. Közel három és fél évtized kötötte tanszékünkhöz. Azon kevesek egyike volt a Karon, akik felkészültségükkel, színességükkel, humorukkal, mosolyukkal a maguk természetes módján hirdették, hirdetik az intellektuális könnyedség elsőbbségét a száraz mesterségbeli tudással szemben. Füssi Nagy Géza könnyedsége folyamatos tanulásból, tapasztalásból és elmélyült tudásból táplálkozott. Megmutatta nekünk, hogy így is lehet, okosan-elegánsan, és ezzel követendő példánkká lett. Búcsúzunk Tőled. Nem így képzeltük el a tavasz eljövetelét. A gyászt a szívünkben csak az idő, a legfőbb úr oldhatja fel. Nyugodjál békében!

    Gecső Tamás