Jónás Frigyes

(1944. július 12. - 2012. május 25.)

Jónás Frigyes 1993-tól, több mint húsz éven át volt tanszékünk oktatója, először egyetemi adjunktusként, majd 2000-től egyetemi docensként. Az alkalmazott nyelvészeten belüli kutatási témája elsősorban a magyar mint idegen nyelv volt. Kutatásaiban a nyelvészet és a pedagógia területét kötötte össze. 2003-ban ő dolgozta ki A magyar mint idegen nyelv c. rendkívül sikeres önálló oktatási programot, amelynek 2004-től felelőse, működtetője volt. (A program a 2005/2006-os tanévben a tantervi változások miatt zárult le.)

Jónás Frigyesnek erős volt a tanszék iránti elkötelezettsége. 2006-tól nyugdíjasként is nap mint nap bejárt az egyetemre, és részt vett a tanszék mindennapi életében, az oktatásban és a kutatásban egyaránt. Ereje teljében, váratlanul hunyt el. Halála így különösen megrendítő, veszteségünk különösen fájdalmas. Emlékét megőrizzük.