Szépe György

(1931-2012)

  • Szépe György Telegdi Zsigmond tanszékvezetése idején, a 60-as években a matematikai nyelvészet, ill. az általános nyelvészet szak egyik alapítója volt az ELTE BTK akkori Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén. Pályája kezdetétől, 1953-tól dolgozott az MTA Nyelvtudományi Intézetében, majd a Pécsi Egyetem professzora és alkalmazott nyelvészeti doktori programjának vezetője lett. A halála előtti években a Zsigmond Király Főiskola professzora volt. 2000-től az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének is professor emeritusa lett. A MANYE-nak (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) alapítója és hosszú éveken át elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke volt. A magyar nyelvészeti életben fontos szerepe volt mind az általános, mind az alkalmazott nyelvészet újabb irányzatainak megismertetésében. Emellett számos nyelvész hallgatónak és kutatónak volt mentora és kutatásainak ösztönzője.
  • Péter Mihály köszöntője Szépe György 70. születésnapjára (Magyar Nyelv 2001/3:377-379)
  • Terts István (Pécsi Tudományegyetem) írása Szépe György 80. születésnapjára (Magyar Nyelv 2011/3:375-378)
  • Klaudy Kinga (MANYE) visszaemlékezése
  • Kenesei István (MTA Nyelvtudományi Intézet) visszaemlékezése
  • Bánréti Zoltán (MTA Nyelvtudományi Intézet) visszaemlékezése