Letöltés


Interkulturális nyelvészet doktori program

TI és MI. Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 102. Szerk. Gecső Tamás, Kiss Zoltán, Tóth Szergej. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010.

Elektronikus melléklet Kiss Zoltán tanulmányához