Dr. Varga-Haszonits Zsuzsa
nyugalmazott egyetemi docens  • végzettsége: magyar-spanyol szakos középiskolai tanár, eszperantó szakos előadó (ELTE BTK, 1974)
  • fokozatai: bölcsészdoktor (ELTE BTK, 1982), PhD (ELTE BTK, 1998)
  • kutatási területei: 1) az interlingvisztika mint alkalmazott nyelvészeti tudományág elmélete és a gyakorlati nyelvi modellálás; 2) az eszperantó mint élő nyelv kontrasztív strukturális és szemantikai vizsgálata
  • oktatási tevékenysége: előadások és szemináriumok az eszperantó nyelv és irodalom, valamint az alkalmazott nyelvészet köréből