Telegdi Zsigmond

(1909-1994)

  • Telegdi Zsigmond az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének professzora, egykori tanszékvezetője, később az Iranisztikai Tanszék egyetemi tanára apróbb megszakításokkal mintegy félévszázados tanári tevékenység után hunyt el 1994. március 5-én, 85 éves korában.
  • A Telegdi Zsigmond emlékkonferencia anyaga megjelent a Nyelvtudományi Közlemények 95. kötetében (1996).
  • Telegdi Zsigmond rendkívül széleskörű munkássága felölelte az általános nyelvészetet/nyelvtudományt, a nyelvtörténetet, az iranisztikát, valamint a keleti nyelvészet egyéb fontos területeit. Az Opera Omnia című kétkötetes mű önálló tanulmányainak szinte teljességét tartalmazza, egy idegen nyelvű és egy magyar nyelvű kötetbe rendezve.
  • Simon Zsolt írása az Opera Omnia I-II. c. kötetről a BUKSZ 2008/1. számában.