Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
rövid története

Az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke 2005-ig Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék néven működött.

Ennek a tanszéknek a története messzire nyúlik vissza. Már az ELTE jogelődjén (egyetemünk Eötvös Loránd nevét 1950 óta viseli), a Pázmány Péter Tudományegyetemen is működött Általános Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék, amelyet 1938-ban hoztak létre - ennek a tanszéknek az első vezetője (1951-es nyugdíjazásáig) Laziczius Gyula, a neves fonetikus és általános nyelvész professzor volt. 1964-ben az Általános Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékből jött létre az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, az önálló Fonetikai Tanszék pedig ebből a tanszékből kiválva 1972-ben alakult meg. Az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2005-ben alakult át Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékké.

Az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken az indulástól, 1964-től az 1967/1968-as tanévig működött egy matematikai és alkalmazott nyelvészet szak is, majd az 1968/1969-es tanévtől kezdve az általános és alkalmazott nyelvészet szak működött tovább ún. B-szakként (8 féléves képzésként). A szak alapítója az önálló Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék első vezetője, Telegdi Zsigmond professzor volt.

Telegdi Zsigmond mellett a tanszék neves professzorai között említhetjük (névsorrendben) Antal László, Balázs János, Kiefer Ferenc, Papp Ferenc, Szabó Zoltán, Szépe György és Zsilka János nevét. Közülük 1964 és 1996 között a tanszék vezetője volt (időrendben) Telegdi Zsigmond, Balázs János, Zsilka János, Papp Ferenc, majd ismét Zsilka János. 1996 és 2009 között a tanszék vezetője Gecső Tamás habilitált egyetemi docens, 2010 márciusától a 2018/2019-es tanév végéig Ladányi Mária egyetemi tanár volt.

A 80-as évek közepéig a tanszékhez tartozott a Telegdi professzor vezetésével működő Iranisztikai Csoport, amely később önálló tanszékké vált, valamint 1981-től Zsilka professzor haláláig a tanszéken működött a "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoport is, Zsilka professzor vezetésével.

A tanszékhez eredetileg két szak, az általános és alkalmazott nyelvészet szak és az eszperantó szak tartozott (ez utóbbi Szerdahelyi István, majd az ő halála után Koutny Ilona és Varga-Haszonits Zsuzsa, később Varga-Haszonits Zsuzsa vezetésével), valamint a tanszék keretében működött az afrikanisztika program is, Füssi Nagy Géza vezetésével. 2001 őszétől általános és alkalmazott nyelvészet szak már nem indulhatott; e szak kifutásával a tanszék fokozatosan alkalmazott nyelvészeti irányba fordult. A tanszék neve Gecső Tamás vezetésének idején, 2005-ben lett Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék.

Az első alkalmazott nyelvészet szakos évfolyam 2002-ben indult el, és 2005-ben végzett. Az új alkalmazott nyelvészet szak mellett továbbra is megmaradt az eszperantó szak és az afrikanisztika program, ill. az alkalmazott nyelvészet keretében elindult a magyar mint idegen nyelv program is, Jónás Frigyes vezetésével.

A bolognai folyamat keretében az alkalmazott nyelvészet BA-szinten a magyar alapszakon belüli szakirányként működik, „nyelvmentor” néven; az első évfolyam 2007 februárjában kezdte meg a tanulmányait. 2012 őszétől a nyelvmentor minorként is elindult idegen nyelv szakosok számára.

A tanszék szándékai ellenére az eszperantó szakirány nem indulhatott el. Az új tanulmányi struktúra következtében az afrikanisztika és a magyar mint idegen nyelv programok a 2006/2007-es tanévben lezárultak. Ugyancsak ennek a strukturális változásnak a következtében - a 2002-ben indult alkalmazott nyelvészet szak utolsó évfolyamának végzésével - a 2009/2010-es tanévben ennek a mindössze nyolc tanéven át működő szaknak a története sajnos véget ért.

Az új, BA-szintű nyelvmentor szakirány/minor mellett a tanszék 2009-ben a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézettel közösen indította el az alkalmazott nyelvészet MA-képzést, amelyen belül az interkulturális nyelvészet szakirányért felel. Az Interkulturális nyelvészet című önálló tanszéki doktori program elindulásával 2010 őszén a képzési struktúra teljessé vált. (A doktori program vezetését 2019. június 1-től Brdar-Szabó Rita habilitált egyetemi docens (Germanisztikai Intézet, Német Nyelvi Tanszék) vette át.)

A tanszék eredetileg a Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoporthoz tartozott, majd ebből kiválva 1989-től önálló, intézetbe nem tartozó szervezeti egységként működött, 2005-től Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék néven. 2006 és 2009 között az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék az Informatikai és Könyvtártudományi Intézethez tartozott, majd 2009 novemberében a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet része lett.

2019. július 1-jével az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék egyesült a Fonetikai Tanszékkel, így a két tanszék Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék néven működik tovább. Az egyesült tanszék vezetője Markó Alexandra habilitált egyetemi docens, az eddigi Fonetikai Tanszék vezetője lett.