Kiadványok

Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék kiadványai

 • A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930-1999) tiszteletére. Szerk. Ladányi Mária és Hrenek Éva. ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 2016.

 • Témák és szempontok a nyelvhasználat vizsgálatában. Hallgatói tanulmányok. Szerk. Ladányi Mária és Hrenek Éva. ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 2017.

 • Alkalmazott nyelvészeti kisszótár. Szerk. Ladányi Mária és Hrenek Éva. ELTE Eötvös Kiadó, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 2019.

 • Nyelvi és nyelvhasználati motivációk. Hallgatói tanulmányok. Szerk. Ladányi Mária és Hrenek Éva. ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 2019.

Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék közreműködésével szervezett MANYE-kongresszus kiadványa

 • Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák. A XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból készült tanulmánykötet. (MANYE, Vol. 10/I–II.) Szerkesztette: Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva. MANYE - Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014. I. kötet (nyomtatott) 302 pp. CD-melléklettel (II. kötettel) együtt 827 pp.
Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken szervezett hallgatói konferenciák kiadványai

 • Ismeretlen ismerős – ismerős ismeretlen. Az alkalmazott nyelvészet dimenziói. (Az I. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia előadásainak tanulmánykötete.) Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 85. Szerk. Gecső Tamás, Kiss Zoltán. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008.

 • A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből. (Az ELTE BTK Nyelvészeti Tudományos Diákkörének Alkalmazott Nyelvészeti Műhelye által Zsilka János professzor (1930–1999) emlékére rendezett II. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia előadásainak tanulmánykötete.) Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 128. Szerk. Kiss Zoltán, Ladányi Mária, Petykó Márton. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011.

 • A sokszínű alkalmazott nyelvészet. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 147. Szerk. Hattyár Helga, Hugyecz Enikő Henriett, Krepsz Valéria, Vladár Zsuzsa. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012.

 • Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. Hallgatói tanulmányok. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 166. Szerk. Ladányi Mária, Hrenek Éva, Horváth Ádám, Hugyecz Enikő Henriett. ELTE BTL Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék - Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014.
Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék oktatóinak és hallgatóinak részvételével lezajlott tanár-diák tudományos konferenciák kiadványai

 • TI és MI. Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás. (A Szegedi Egyetem JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézete és Tanító- és Óvónőképző Intézete, valamint az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és Alkalmazott Nyelvészet Szakos Hallgatói Képviselete által szervezett közös tanár-diák tudományos konferencia előadásai.) Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 102. Szerk. Gecső Tamás, Kiss Zoltán, Tóth Szergej. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010.

 • Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései. (Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek I. Országos Találkozója előadásainak kötete.) Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 112. Szerk. Gecső Tamás, Kiss Zoltán. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011.
A Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához c. kiadványsorozat további, tanszéki szerkesztésű kötetei

 • A szinonimitásról. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához I. Szerkesztette: Gecső Tamás – Spannraft Marcellina. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 1998.

 • Poliszémia, homonímia. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához II. Szerkesztette: Gecső Tamás. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 1999.

 • Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IV. Szerkesztette: Gecső Tamás. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2000.

 • Kontrasztív szemantikai kutatások. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XI. Szerkesztette: Gecső Tamás. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001.

 • Természetes nyelvek - mesterséges nyelvek. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXIV. Szerk. Gecső Tamás. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2003.

 • "...még onnét is eljutni túlra..." Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXIII. Szerk. Ladányi Mária, Dér Csilla, Hattyár Helga. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004.

 • Variabilitás és nyelvhasználat. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXIV. Szerk. Gecső Tamás. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004.

 • Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához LVIII. Szerk. Gecső Tamás. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006.

 • Nyelvelmélet - nyelvhasználat. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához LXXIV. Szerk. Gecső Tamás és Sárdi Csilla. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007.

 • Jel és jelentés. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 83. Szerk. Gecső Tamás és Sárdi Csilla. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár – Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008.

 • A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 99. Szerk. Gecső Tamás és Sárdi Csilla. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár – Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009.

 • Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 114. Szerk. Gecső Tamás és Sárdi Csilla. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár – Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010.

 • Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 139. Szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011.

 • Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 154. Szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2013.

 • Nyelvhasználat a médiában. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 155. Szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014.

 • Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 160. Szerk. Havas Ferenc, Horváth Katalin, Kugler Nóra és Vladár Zsuzsa. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014.

 • Világ és nyelv szenvedéllyel. Köszöntő kötet Gecső Tamás 60. születésnapjára. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 174. Szerk. Folmeg Márta, Jóri Anita. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2015.

 • Nyelv és kép. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 176. Szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2015.

 • Nyelv, kultúra, társadalom. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 177. Szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2015.

 • Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 192. Szerk. Gecső Tamás. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2016.

 • Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei. Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 199. Szerk. Gecső Tamás és Szabó Mihály. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár - Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2017.

 • Egy- és többértelműség a nyelvben.Tanulmánykötet. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 205. Szerk. Gecső Tamás és Szabó Mihály. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár - Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2017.
Az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoportjának kiadványai

 • A "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoport munkái 1.: Jelentéselemzések – a dictum körében. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1982.

 • A "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutató-csoport munkái 2.: Jelentéselemzések – a modalitás köréből. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1983.

 • A "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoport munkái 3.: Jelentésszerkezet és szintaxis. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1985.

 • A "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoport munkái 4.: Jelentés-elemzések. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1985.

 • A "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoport munkái 5.: Kontrasztív szemantikai elemzések. Szerk. Gecső Tamás. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1986.

 • A "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoport munkái 6.: Az ellentét szerepe a szó és a mondat jelentésében. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1987.

 • A "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoport munkái 7.: A metaforikus jelentések belső rétegződése. Szerk. Ladányi Mária. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1988.

 • A "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoport munkái 8.: Nominális mondatok. Szerk. Ladányi Mária. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1989.

 • A "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoport munkái 9.: A metaforikus jelentések belső rétegződése (2.). Szerk. Füsy Ágnes. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1992.

 • A "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoport munkái 10.: A metaforikus és hipotetikus jelentés további konkretizációja. Szerk. Hadas Emese. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1993.

 • A "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoport munkái 11.: Allegória. Szerk. Kelemen Sándor. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1994.
Az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék egyéb kiadványai

 • Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. Írták: munkatársai, tanítványai, barátai. Szerk. Havas Ferenc, Horváth Katalin, Ladányi Mária. ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke, Budapest, 1990.

 • Állapot és történet - szinkrónia és diakrónia - viszonya a nyelvben. Szerk. Horváth Katalin és Ladányi Mária. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1993.

 • Elemszerkezet és linearitás. A jelentés és szerkezet összefüggése. Szerk. Horváth Katalin és Ladányi Mária. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1998.

 • Memorlibro. Emlékkötet. Az eszperantológia szak harmincéves fennállása alkalmából rendezett nemzetközi ünnepi konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. Szerk. Gecső Tamás és Varga-Haszonits Zsuzsa. ELTE BTK Általános és Alkalmazott nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1998.

 • Emlékkönyv Jónás Frigyes nyelvész 60. születésnapjára. Tanulmánykötet. Szerk. Balázs Géza és Gecső Tamás. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 2004.