Dr. Gecső Tamás
habilitált egyetemi docens


  • végzettsége: orosz-német-általános és alkalmazott nyelvészet szakos előadó (ELTE BTK, 1980),
  • fokozatai: bölcsészdoktor (ELTE BTK, 1981), a nyelvtudomány kandidátusa (CSc) (MTA, 1993), habilitált doktor (Veszprémi Egyetem, 2005)
  • kutatási területei: kontrasztív szemantika, szintaxiselmélet (a mai magyar nyelv leírása: a topik/kontrasztív topik, fókusz és kvantorok problémaköre), a nyelvtudomány története, kommunikációelmélet, interkulturális tanulmányok
  • oktatási tevékenysége: előadások és szemináriumok az általános/elméleti nyelvészet és az alkalmazott nyelvészet köréből