Dr. Ladányi Mária
egyetemi tanár, tanszékvezető


  • végzettsége: magyar-orosz szakos középiskolai tanár (ELTE BTK, 1977), általános és alkalmazott nyelvészet szakos előadó (ELTE BTK, 1984)
  • fokozatai: bölcsészdoktor (ELTE BTK, 1981), a nyelvtudomány kandidátusa (CSc) (MTA, 1994), habilitált doktor (ELTE, 2006), az MTA doktora (DSc) (MTA, 2010)
  • kutatási területei: morfológia (szóképzés, neologizmusok, produktivitás); szemantika (igei poliszémia, igekötők szemantikája és kapcsolódási mintái); szociolingvisztika (morfológiai változatok megoszlása)
  • oktatási tevékenysége: előadások és szemináriumok az általános/elméleti nyelvészet és az alkalmazott nyelvészet köréből