Constantinovitsné Dr. Vladár Zsuzsa
habilitált egyetemi docens  • végzettsége: magyar-latin szakos középiskolai tanár (1984), általános és alkalmazott nyelvészet szakos előadó (1985)
  • fokozatai: bölcsészdoktor (ELTE BTK, 1989), PhD (ELTE BTK, 2004), habilitáció (ELTE BTK, 2013)
  • kutatási területei: általános és magyar nyelvtudomány-történet, korai magyar grammatikák, terminológia
  • oktatási tevékenysége: előadások és szemináriumok az általános/elméleti nyelvészet és az alkalmazott nyelvészet köréből