ISMERETLEN ISMERŐS – ISMERŐS ISMERETLEN

Az alkalmazott nyelvészet dimenziói

Hallgatói konferencia, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
2008. április 28-29.

Program

Április 28. (hétfő)
9.15 Megnyitó
          9.30 – 9.50        - Tóth Orsolya: Budapest városrészneveinek vizsgálata
          9.50 – 10.10      - Kiss Zoltán: Egy szaklexikográfiai munka előkészületeiről
          10.10 – 10.30    - Horváth Attila: A szuahéli nyelvpolitika legújabb fejleményei
          10.30 – 11.00    - Vita
(Elnök: Vladár Zsuzsa)

          11.00 – 11.20    - Kávészünet

          11.20 – 11.40    - Babusa Nikoletta: A kontrasztivitás szerepe a magyar mint
                                                                           idegen nyelv kommunikatív oktatásában
          11.40 – 12.00    - Karácsony Fanni: Nominalitás az uráli nyelvekben
          12.00 – 12.20    - Németh Szilvia: Morfológiai fókuszáló a manysiban
          12.20 – 12.50    - Vita
(Elnök: Jónás Frigyes)

          12.50 – 14.00    - Ebédszünet

         14.00 – 14.20   - Tempfli Kátya: Prelingvális és posztlingvális siket
                                     jelnyelv-használók nyelvhasználatának az      összehasonlítása
          14.20 – 14.40    - Bíró Ágnes: A meggyőzés és az érvelés eszközei választási
                                                                     kampánybeszédekben
          14.40 – 15.00    - Mucsi Eszter: Az orvos-beteg kapcsolat és kommunikációs
                                                                        problémái
          15.00 – 15.20    - Pápay Kinga: “Voice stress” analízis és hazugságvizsgálat
          15.20 – 15.50    - Vita
(Elnök: Gecső Tamás)

          15.50 – 16.10    - Kávészünet
          16.10                 - Kerekasztal-beszélgetés
Április 29. (kedd)
          9.00 – 9.20        - Folmeg Márta: Vajon létezik férfi és női nyelv?
          9.20 – 9.40        - Alapi Zita: Nyelvhasználatbeli különbségek a két nem között
                                                                  gyermekkorban
          9.40 – 10.00      - Marusnik Tünde: A magyar nyelv sztenderd változatának
meghatározási  lehetősége a beszélők   intuíciója  alapján
         10.00 – 10.30    - Vita
(Elnök: Ladányi Mária)

          10.30 – 10.50   - Kávészünet

          10.50 – 11.10    - Roskó Mária: Ellentétes jelentések kialakulása
          11.10 – 11.30    - Kiss László Péter: Az eszperantó nyelv hangrendszeréről
          11.30 – 11.50    - Bogyay Katalin: Tolkien mesterséges nyelvei
          11.50 – 12.20   - Vita
(Elnök: Varga-Haszonits Zsuzsa)

         12.20 Zárszó

 

 

A konferencia első napján (április 28., hétfő) a Tinta Könyvkiadó kedvezményes könyvvásárt tart!
(Helye: D. épület, fszt., a porta előtt.)

n

Alkalmazott Nyelvészet Szakos Levelezőlista

E-mail:

A lista levélküldési címe:
elte-alknyelv@lev-lista.hu